Annual Run Rate - Instream Group
Skocz do treści

Annual Run Rate

Annual Run Rate to roczna kalkulacja przychodów i rozchodów lub roczna stopa bieżąca, czyli wskaźnik, który pozwala nam oszacować przyszłe wyniki finansowe firmy. Jest użytecznym sposobem na roczne zwiększenie sprzedaży. Szacuje się go na podstawie bieżących informacji finansowych.

6 sposobów na obliczenie Run Rate:
1) Na podstawie ostatniego kwartału (dochód kwartalny x 4)
2) Na podstawie powtarzających się dochodów kwartalnych (kwartalne powtarzające się dochody x 4)
3) Przychody sezonowe (końcowe 12-miesięczne przychody)
4) Przychód netto [(przychód miesięczny – wydatki miesięczne) x 12] 5) Na podstawie poniesionych kosztów (koszt miesięczny x 12)
6) Metryka (bieżące miesięczne zużycie x 12)