Acquisition Value - Instream Group
Skocz do treści

Acquisition Value

Acquisition value to połączenie dwóch składników. Pierwszy z nich to cena zakupu danego aktywu, czyli kwota nie uwzględniająca odliczenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Drugi element to koszty związane z wprowadzeniem do użytku, np. transport, pakowanie, instalacja, montaż.

Acquisition value = cena zakupu + koszty związane z zakupem