Urlopek - Instream Group
Skocz do treści

Urlopek

Otwartych Maili

58,4%

Odpowiedź

29,3%

Pozytywne Odpowiedzi

2,3%

Profil klienta

Firma HRnest stworzyła system Urlopek, dzięki któremu można sprawnie obsługiwać wnioski urlopowe oraz efektywnie zarządzać planami urlopowymi. Urlopek pozwala również na generowanie raportów oraz wpływa na usprawnienie i przyspieszenie procesów komunikacyjnych wewnątrz firmy.

Potrzeba

Ze względu na specyfikę produktu, nasz klient planował dotrzeć do firm, które zatrudniają powyżej 50 pracowników. Firmy te nie mogły być zbyt małe, ponieważ aplikacja nie stałaby się dla nich użyteczna. Głównym celem było dotarcie do kierowników działów HR lub kadr, ponieważ to oni wiedzą najlepiej, jak najefektywniej wykorzystać aplikację Urlopek.

Nasze rozwiązanie

Na podstawie kompleksowej analizy rynku stworzyliśmy bazę potencjalnych firm odpowiadających profilowi stworzonemu wspólnie z klientem. Zaprojektowaliśmy kampanię opartą na metodzie cold mailingu. Spersonalizowane komunikaty zawarliśmy w serii 4 maili, w których odnieśliśmy się do kluczowych problemów związanych z zarządzaniem urlopami i planowaniem kalendarza urlopów.

Efekt

Dzięki dobrze zaprojektowanej kampanii, udało nam się osiągnąć wysoki wskaźnik responsywności. Pomogliśmy naszemu klientowi pozyskać wartościowe leady, które zamieniły się na cenne kontakty sprzedażowe.

Branża

Wielobranżowe

Kraj

Europa
Polska

Pozycja

Dyrektor HR, Manager HR, Dyrektor Kadr